SAVE THE DATE!

“Give Me A Fishing Rod”
2019 Gala to Benefit the Blind Vietnamese Children Foundation
Sunday, May 26th in San Jose, CA

Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam Trân Trọng Kính Mời Bạn Tham Dự Tiệc Gây Quỹ Hàng Năm “Cho Con Xin Một Cần Câu”

Vào Ngày Chúa Nhật, 26 Tháng 5 Năm 2019 6:00 p.m. — 10:00 p.m. tại NHÀ HÀNG PHÚ LÂM 3082 Story Rd., San Jose, CA 95127

Ban Tổ chức sẽ có Các Món Ăn Quê Hương Việt Nam Văn Nghệ – Đấu Giá – Rút Số Quà Tặng.

Sự hiện diện và lòng quảng đại của quý vị sẽ đem lại một sự hỗ trợ đặc biệt và cao quý nhằm tạo cho các trẻ em khiếm thị ở quê nhà một tương lai tươi sáng hơn.

Điện Thoại Liên Lạc: Hương (408)504-0079 * Gia (408)398-0419

The Blind Vietnamese Children Foundation is a U.S. federally approved 501(c)(3) non-profit organization that supports the health, education, and career development programs that enhance the quality of life of visually-impaired children residing in Vietnam. Contributions are tax deductible to the fullest extent of the law. FEIN: 91-2055728