0

No products in the cart.

Return To Shop

GALA 2019 Invitation

The Blind Vietnamese Children Foundation
Cordially Invite You to Attend
Its Annual Benefit “Give Me A Fishing Rod” Gala

Help us welcome our special guests:
Sisters & blind children from Vietnam, an exciting and
the fun-filled evening is planned that will include delicious food and beverages accompanied by musical and dancing performances, raffles, auctions, and much more!

Saturday, July 27, 2019
5 Pm Cocktails & 6 Pm Dinner and Program
Reception Hall of Church of the Visitacion
655 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134

Kindly Respond by July 14—Semi-formal attire

Admission: $125.00/guest

Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam
Trân Trọng Kính Mời Bạn Tham Dự
Tiệc Gây Quỹ Hàng Năm “Cho Con Xin Một Cần Câu”

Quý Bạn sẽ có một buổi chiều thật ý nghĩa
khi đón tiếp các trẻ khiếm thị & nữ tu từ Việt Nam,
cùng thưởng thức những món ăn ngon rượu nồng,
những tiết mục văn nghệ đặc sắc, rút số trúng &
đấu giá các tặng phẩm, và nhiều tiết mục kh
ác!

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7, 2019
5 giờ chiều Khai vị & 6 giờ chiều Tiệc mừng
Hội Trường Giáo Xứ Visitacion
655 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134

Xin hồi báo trước ngày 14/7—Xin mặc trang phục dự tiệc

Admission: $125.00/guest